Spring til indhold

Leder

GRUPPELEDER:

Anette Karkov, anettekarkov@live.dk

Marianne Rasmussen

Gruppeassistent:

Kirsten Ellekjær

MIKROLEDER:

Tine Ellekjær Houborg

Mikroassistent:
Peter V.

MINILEDER:

Marianne Rasmussen

Miniassistent:
Simone
Mikkel
Kamila

JUNIORLEDER:

Kathrine Karkov

Juniorassistent:
Tobias
Annaline
Jakob

TROPSLEDER:

Clarissa Christiansen

Tropsassistent:
Janus

KLANLEDER:

Tobias